Sídlo v Brenna - tel./fax +48 33 85 36 127
Pobočka Cieszyn - tel. +48 602 711 096
Pobočka Jaworzynka - tel. +48 698 572 719
Pobočka Kozy - tel. +48 787 044 196
Pobočka Třinec - tel. +420 732683665

Zásady ochrany osobných údajov a súbory cookie

Z týchto zásad ochrany osobných údajov sa dozviete, ako o vás spracúvame informácie, vrátane osobných údajov a súborov cookie, t. j. tzv. cookies.

 

Všeobecné informácie

Zásady ochrany osobných údajov boli prijaté v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/WE (ďalej len: GDPR).

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webovú stránku dostupnú na adrese:http://sk.ogrodzeniazs.pl, ktorej prevádzkovateľom je Usługi w zakresie robót budowlanych Zbigniew Sikora so sídlom ul. Stara Droga 13, 43-438 Brenna.

 

Kontakt: biuro@ogrodzeniazs.pl, tel. +48 33 85 36 127.

 

Správcom Vašich osobných údajov je Prevádzkovateľ..

 

Informačná doložka, t.j. textový vzorec vyplývajúci z informačnej povinnosti správcu osobných údajov v závislosti od spôsobu získavania údajov v súlade s čl. 13 alebo 14 vyššie uvedeného nariadenia GDPR nájdete na webovej stránke dostupnej na adrese: http://sk.ogrodzeniazs.pl/polityka. Tam nájdete svoje práva a informácie o tom, ako spracúvať údaje poskytnuté dobrovoľne na Webovej stránke.

 

Web používa osobné údaje na nasledujúce účely:

- prezentácia ponuky a informácií,

- vybavovanie dopytov zaslaných cez kontaktný formulár,

- realizácia objednaných služieb.

 

Spôsoby získavania informácií o užívateľoch a ich správaní webovou stránkou:

- dobrovoľné vyplnenie formulára (údaje z formulára idú do systémov Prevádzkovateľa),

- ukladanie súborov cookie v koncových zariadeniach (tzv. "cookies").

 

Hosting

Webová stránka je hosťovaná (technicky udržiavaná) na serveri prevádzkovateľa: H88 S.A. NIP: 7822622168, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznaň, služobný poriadok:: https://static.kei.pl/bundles/keiwebsite/pdf/regulamin-hosting.pdf?1579007901

 

Stránka má SSL certifikát, vďaka ktorému sú miesta prihlasovania a zadávania osobných údajov chránené v prenosovej vrstve; osobné údaje a prihlasovacie údaje zadané na webovej stránke sú zašifrované na počítači používateľa a je možné ich prečítať iba na cieľovom serveri.

 

Informácie vo formulároch

Web zhromažďuje informácie poskytnuté dobrovoľne používateľom prostredníctvom kontaktného formulára, môže ísť aj o osobné údaje. Okrem toho môže Web ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).

 

Údaje uvedené vo formulári sú spracúvané za účelom vyplývajúcim z funkcie formulára, napr nadviazanie obchodného kontaktu za účelom ohodnotenia prác zadaných užívateľom a predstavenia rozsahu ponúkaných služieb, ako aj iných činností vykonávaných na žiadosť klienta pred uzatvorením zmluvy.

 

Denníky správcu

Informácie o správaní používateľov na webovej stránke môžu byť zaznamenané. Tieto údaje sa používajú na správu webovej stránky.

 

Použité marketingové techniky

Prevádzkovateľ využíva štatistickú analýzu návštevnosti webu pomocou nástroja Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA), zároveň prevádzkovateľovi služby Google Analytics nedochádza k prenosu žiadnych osobných údajov. Všetky poskytnuté informácie sú anonymizované, t.j. transformované spôsobom, ktorý znemožňuje priradenie jednotlivých informácií ku konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa.

 

Každý používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie v nastaveniach reklamy Google: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

Prevádzkovateľ využíva remarketingové techniky, ktoré umožňujú priraďovanie reklamných správ k správaniu užívateľa na stránke. Pri tomto procese sa osobné údaje užívateľa nepoužívajú na sledovanie a prenos týchto údajov Prevádzkovateľom k prevádzkovateľom inzercie. Technologickou podmienkou pre takéto aktivity je povolená podpora cookies.

 

Prevádzkovateľ používa Facebook pixel. Používaním tejto technológie Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA) vie, že daná osoba v ňom registrovaná používa Webovú stránku. Prevádzkovateľ neposkytuje Facebooku žiadne osobné údaje, samotný Facebook v tomto prípade vychádza z údajov, pre ktoré je správcom. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa.

 

Informacja o plikach cookies

Web používa cookies.

Súbory cookie (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie webových stránok. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookie na koncové zariadenie používateľa webovej stránky a pristupuje k nim, je prevádzkovateľ webovej stránky.

Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

- udržiavanie relácie používateľa Webovej stránky, vďaka ktorej sa do zariadenia používateľa odosielajú aktuálne údaje od prevádzkovateľa systému;

- implementácia cieľov uvedených vyššie v časti „Aplikované marketingové techniky“.

 

<>Webová stránka používa dva základné typy súborov cookie: „session“ (súbory cookie relácie) a „permanent“ (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa, kým neopustí webovú stránku alebo nevypne softvér (webový prehliadač). „Trvalé“ cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch cookies alebo kým ich Používateľ neodstráni.

Webové prehliadače zvyčajne štandardne ukladajú súbory cookie na koncovom zariadení používateľa. Každý užívateľ si to môže zmeniť v nastaveniach ľubovoľného prehliadača vymazaním cookies. Cookies je tiež možné automaticky blokovať.Podrobné informácie o tejto téme nájdete v pomocníkovi alebo dokumentácii webového prehliadača.

 

Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.

 

Cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky môžu využívať aj subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom Webovej stránky, najmä tieto spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA), Twitter ( Twitter Inc. so sídlom v USA).

 

Ako vyjadriť a odvolať súhlas s cookies?

Ak nechcete dostávať cookies, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Na uľahčenie tejto operácie sme zostavili zoznam pokynov pre najpopulárnejšie webové prehliadače (ospravedlňujeme sa za možnú neaktualizáciu niektorého z nižšie uvedených odkazov a nahláste sa na nasledujúcu adresu:biuro@ogrodzeniazs.pl):

 

Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

Naše body

Sídlo v Brenna
Pobočka Cieszyn
Pobočka Jaworzynka
Pobočka Kozy
Pobočka Třinec
zavolajte nám:
Brenna | Cieszyn | Jaworzynka | Kozy | Třinec
alebo
Dajte mi svoje telefónne číslo:
+
-
-
Z dôvodu záujmu o Vašu ponuku nás prosím kontaktujte telefonicky.
Vaše telefónne číslo nebude použité na marketingové účely ani poskytnuté ďalej. My Vám len zavoláme späť